Ako na efektívnejšie písanie poznámok

Keď som chodila na základnú školu, učenie mi bolo doslova ukradnuté. Neučila som sa a mala zlé známky. Na strednej škole som chcela byť dobrým študentom. K štúdiu na akejkoľvek škole neodmysliteľne patrí písanie poznámok. To, ako ich napíšete má veľký vplyv na to, ako sa z  nich neskôr budete učiť. Je možné mať správny systém písania poznámok? Budem sa snažiť vám to vysvetliť jednoducho, ale nezaručujem, že to úplne presne dodržím. Existuje veľa rôznych spôsobov, ako si robiť poznámky. Je dôležité zvoliť metódu, ktorá vyhovuje vášmu štýlu učenia. Držať sa metódy pomáha organizovať poznámky od začiatku do konca spôsobom, ktorý vám dáva zmysel. Chaotické poznámky sa ťažko čítajú a jednoducho strácate čas, takže je prioritou vytvárať usporiadané poznámky.


Písanie poznámok ručne alebo na notebooku? 

Notebook: Písanie je rýchle a praktické, ale aplikácie a internet odvádzajú pozornosť od učenia a dôležitých informácií.

Zošit:
 •  Písanie do zošita je síce zdĺhavé, ale ľudia píšuci na počítači majú tendenciu si písať všetko od slova, doslova, zatiaľ čo študenti píšuci perom na papier, musia premýšľať nad tým, čo píšu, premýšľajú ako vybrať z diktovania poznámok to najdôležitejšie a najrelevantnejšie. 
 • Pohyb ruky sa spája s informáciami, čo pomáha pri procese zapamätavania. 


Kombinácia oboch: Poznám ľudí, ktorí používajú kombináciu písania do zošita a do notebooku. Ale i na to je dôležité nájsť si systém.

 •  Na cvičeniach a seminároch si píšte rukou a na prednáškach, kde je tých poznámok porovnateľne viac, píšte na notebooku. 
 • Vytlačte si poznámky a založte ich do zakladačov. Keď sa budete učiť, poznámky si dokážete dopísať aj perom.
 • V dnešnej dobe existuje kompatibilita medzi realitou a digitálnym svetom. Stačí mať kvalitný tablet, stiahnutú aplikáciu a grafické pero a poznámky písane rukou nájdete na jednom mieste.

PRÍPRAVA

Pripravte si všetky poznámky na písanie tak, aby vám vyhovovali. To, čím píšete a do čoho píšete ma veľký vplyv na to, ako zhrniete informácie do zošita. Dnes existuje veľké množstvo pomôcok, či už peračníkov, pier, zvýrazňovačov, zošitov, ale aj doplnkov ako napríklad lepiace papieriky. Naučte sa ich používať a mať vždy pripravené poruke.
 • Vyberte si zošit veľkosti A4, aby ste mali dostatočný prehľad na strane.
 • Na každý predmet si kúpte iný zošit. 
 • Pokiaľ používate notebook, uistite sa, že je nabitý alebo si sadnite blízko zásuvky.
 • Skontrolujte si poznámky z minulej hodiny. Dostanete sa do správnej nálady, zorientujete sa v poznámkach a budete pripravení pokračovať tam, kde ste minule prestali písať.
 • Ak viete o akej téme sa na najbližšej hodine budete učiť, prečítajte si poznámky z učebnice. Pomôže vám to pochopiť témy, koncepty a myšlienky, ktoré bude učiteľ prezentovať. 
 • Ceruzkou si vyznačte všetko, čomu nerozumiete, prípadne si na lepiace papieriky napíšte otázky, ktoré by ste sa učiteľa chceli opýtať. 
 • Dobrým nápadom je si vyznačiť hlavnú myšlienku každého odseku. PÍSANIE POZNÁMOK

 • Nekopírujte všetky slová napísané v učebnici. Používajte parafrázy. Vlastnými slovami si poznámky zapamätáte rýchlejšie. Pozor: Zachovajte si odbornosť. Na vysokej škole od vás vyžadujú nie len to, aby ste učeniu rozumeli, ale požadujú od študentov určitú formu odbornosti. Ak sú slová, ktorým nerozumiete, doma si ich ihneď vyhľadajte a napíšte si ich vysvetlenie na okraj. Pred skúškami budete mať pri definovaní každého nezrozumiteľného slova časovú tieseň. 
 • Buďte aktívnym poslucháčom - niekedy sa stáva, že hlas učiteľa je monotónny alebo nie ste schopní vnímať, čo hovorí. S tým nič neurobíte. Často máte vlastné problémy. Skúste sa od nich odosobniť a sústreďte sa na vyučovanie tu a teraz. Mnohí si z počúvania zapamätajú polovicu témy a doma si poznámky len v rýchlosti prečítajú, pripomenú a uvedomia si, že to vedia. 
 • Keď učiteľ niečo hovorí dvakrát, je to dôležité.
 • Ak máte pocit, že učiteľ povedal niečo podstatné, ale priamo to nediktoval, aj tak si to zapíšte, možno niekde na okraj alebo na lepaci papierik. Môže to neskôr pomôcť nájsť súvislosť medzi niektorými odsekmi. 
 • Píšte si dátumy. Budete mať prehľad, aké poznámky nemáte. 
 • Používajte skratky. 
 • Na písanie poznámok v počítači si vyberte vhodný program. Napríklad Open Office, OneNote, Evernote, 

VIZUÁLNA STRÁNKA

Pre mňa ako človeka, ktorý má fotogenickú pamäť je veľmi dôležitý vizuálny dojem, akým je všetko zapísané. Pri učení si dokážem vybaviť ako sú za sebou radené slová v riadku, akou farbou som ich mala napísané. Je to dané tým, že farby stimulujú kreatívnu časť nášho mozgu. Pozor: S farbami to nepreháňajte. Venujte sa študovaniu, nie zvýrazňovaniu. 

 • Snažte sa písať čitateľne. Kto po vás má prečítať, ak nie vy? Je obrovskou strátou času, ak sa snažíte v texte lúštiť vlastné hieroglyfy. 
 • Iné písma a farby. Nadpisy, názvy odsekov, názvy skupín a kategórii si píšte inou farbou a písmom ako ostatné (radové poznámky). Niektorým nadpisom dajte väčšiu veľkosť alebo píšte paličkovým písmom namiesto písaným. 
 • Vytvorte si farebný kód, ktorý vám dáva zmysel, takže na prvý pohľad sa budete vedieť orientovať. 
 • Do poznámok zahrňte obrázky, odrážky, diagramy, grafy a tabuľky, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť materiálu a vytvoria vizuálnu reprezentáciu informácii, ktoré sa snažíte zapamätať. Používajte bodky, hviezdičky, štvorčeky...
 • Novú tému začnite na novej strane. Poznámky sa vám budú lepšie čítať. 
 • Používajte široké okraje. Urobte si pravítkom dostatočne veľké okraje na ľavej strane papiera. Vyhnete sa zbytočnému preplneniu stránky a budete mať priestor na dodatočné informácie. 


ZÁVER

 • Pred skúškou a testom sa uistite, či rozumiete svojim poznámkam. 
 • Poznámky, ktoré vám chýbajú, si doplnte. 
 • Porovnajte si poznámky so svojimi spolužiakmi.
 • Vyskúšajte si viaceré spôsoby písania poznámok a vytvorte si z nich vlastný systém. 
 • Ak máte v poznámkach chaos, vráťte sa na začiatok.

 


Uprednostňujete písanie rukou alebo na počítači?

0 comments