utorok, marca 31, 2020

Štúdium Biblie: 3. Charakterové vlastnosti

 

Pri štúdiu charakterových vlastností už na štúdium začíname používať aj iné pomôcky, ako len samotnú Bibliu, a to z dôvodu lepšieho porozumenia toho, čo nám Biblia odkrýva o špecifických ľudských charakteristikách. To najdôležitejšie, čím môže táto metóda obohatiť váš duchovný život a pomôcť duchovnému rastu, je aplikácia získaných poznatkov do osobného života. Jej hlavným cieľom je porozumieť, ako sa Boh díva na jednotlivé ľudské vlastnosti.

Pomôcky:

 • Biblia
 • Slovník slovenského jazyka
 • Katechizmus
 • Odkazy na iné verše v Biblii


Tipy:

 • Vyberte si takú ľudskú vlastnosť, o ktorej by ste sa radi niečo dozvedeli, ktorú chcete u seba rozvinúť alebo nad ktorou chcete, naopak, vo svojom živote zvíťaziť.
 • Táto metóda štúdia si vyžaduje pomerne dosť času, preto sa uistite, že ste schopní si ho nájsť a správne prerozdeliť, aby ste svoje štúdium dokončili.


Kroky:

 1. Vyberte si vlastnosť, ktorá bude predmetom vášho štúdia, nájdite si jej definíciu v slovníku slovenského jazyka a túto definíciu si poznačte.
 2. Pomenujte a definujte aj jej protikladnú vlastnosť, opäť použite slovník slovenského jazyka.
 3. Urobte si jednoduchú analýzu daného slova. Môžete pritom využiť katechizmus alebo YOUCAT katechizmus pre mladých (článok)
 4. Pracujte s odkazmi na iné verše v Biblii. Môžu to byť jednak odkazy nachádzajúce sa priamo vo vašej Biblii, ale je vhodné použiť tiež špeciálne biblické príručky obsahujúce takéto odkazy. Pri tomto kroku vám bude užitočná aj konkordancia a tematická Biblia.
 5. Urobte si stručný biografický prehľad o živote aspoň jednej biblickej postavy disponujúcej vlastnosťou, ktorú skúmate. Pozorujte, ako sa u nej táto vlastnosť prejavuje, a tiež aký postoj zaujíma Biblia k životu toho človeka. Nasledujúce otázky vám pri tom môžu pomôcť: Čo poukazuje na danú vlastnosť v živote tejto biblickej postavy? Ako táto vlastnosť ovplyvnila jeho/jej život? Pomohla alebo zabrzdila táto vlastnosť rast do zrelosti (duchovnej alebo inej) danej postavy? Ako? Aké sú následky prítomnosti tejto charakterovej črty v živote danej postavy?
 6. Zapamätajte si aspoň jeden verš ako výsledok vášho štúdia - taký, ktorý sa vám osobne zdá najdôležitejší alebo najvýstižnejší. Hlavne, nech vám je pomocou pri uplatňovaní toho, čo ste sa naučili, vo vašom vlastnom živote.
 7. Odpozorujte si konkrétnu oblasť - situáciu, vzťah s iným človekom — v ktorej chcete na tejto vašej vlastnosti pracovať. Pamätajte, že naším cieľom je minimalizovať efekt negatívnych ľudských vlastností a posilniť tie, ktoré sú pozitívne. Jonášova tvrdohlavosť nám napríklad pomáha vidieť pravé dôsledky našej tvrdohlavosti v živote s Bohom, keď nie sme schopní ísť a plniť jeho vôľu; zatiaľ čo Mojžišova pokora, ktorú si uchoval napriek tomu, že to bol on, komu bolo dovolené vidieť Boha tvárou v tvár, nám pomáha dívať sa podobne na naše výnimočné dary, ktoré máme v istých oblastiach od Boha.
 8. Premýšľajte nad veľmi konkrétnymi a praktickými metódami, ktoré použijete na aplikáciu pozitívnych výsledkov vášho štúdia do každodenného života. Ak bolo predmetom vášho štúdia napríklad povzbudzovanie, zaumieňte si, ako konkrétne môžete povzbudzovať a podmieňovať prejavy kresťanského správania vo vašich spolubratoch / spolusestrách.
 9. Značte si, ako ste pokročili v praktickom zapájaní poznatkov štúdia do vášho života. Vďaka tomu budete potom schopní vyhodnotiť, ako ste vyrástli v danej oblasti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger