sobota, februára 29, 2020

Štúdium Biblie: 2. Zhrnutie obsah kapitoly

Pri metóde Zhrnutia obsahu kapitoly je naším cieľom získať úplné porozumenie obsahu danej kapitoly z Biblie, a to tak, že si ju najprv prečítame niekoľkokrát za sebou (najmenej päťkrát), položíme si základné otázky týkajúce sa jej obsahu, a následne o nej vyslovíme isté všeobecné závery.


Pomôcky:

 • Biblia
 • Odkazy na iné verše v Biblii, nachádzajúce sa na konci každej strany

Tipy:
 • Čítajte konkrétnu kapitolu bez akýchkoľvek pomocných výkladových materiálov. Ide totiž o to, aby ste hľadali a nachádzali nové myšlienky, ktoré sú v texte ukryté, nie o potvrdenie tých, ktoré už niekto pred nami vyslovil.
 • Prečítajte si celú kapitolu bez toho, aby ste sa zastavovali - získate tak celkový dojem z plynutia jej deja.
 • Čítajte kapitolu v rôznych prekladoch Biblie, pričom si všímajte hlavne dôležité rozdiely v jednotlivých typoch prekladov.
 • Prečítajte si kapitolu nahlas, aby ste sa lepšie sústredili.

Kroky:
 1. Nadpis - pomenujte si kapitolu vlastným krátkym, ale výstižným názvom. Najužitočnejšie sú práve tie krátke nadpisy, ktoré ponúkajú živý obraz obsahu kapitoly.
 2. Osnova - vypíšte si hlavné body textu.
 3. Dôležití ľudia - vypíšte si hlavné postavy príbehu (niekedy je potrebné odvolať sa na postavy alebo dej predchádzajúcej kapitoly).
 4. Kľúčový verš - nájdite ten verš, ktorý je najdôležitejší v danej kapitole, alebo ktorý vy považujete vo vašom štúdiu za najdôležitejší.
 5. Kľúčové slová - spravte si zoznam najdôležitejších slov textu.
 6. Výzvy - poznačte si všetky problémy, na ktoré by ste pri štúdiu daného textu mohli natrafiť. Čomu nerozumiete? Sú oblasti vo vašom živote, ktoré potrebujú zmenu, ale nedá sa to?
 7. Odkazy na verše v Biblii - použite ich na nájdenie veršov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť danej kapitole. 
 8. Hlavná myšlienka(y) - vypíšte si hlavnú myšlienku(y) textu, ktoré ste v ňom našli počas tohto štúdia (keď budete túto kapitolu študovať nabudúce, môžu vám napadnúť celkom iné myšlienky)
 9. Záver - tu už začínate aplikovať to, čo ste sa z textu naučili.

Dve dôležité otázky, ktoré sa treba pýtať počas štúdia biblického textu, sú:
 • Čo znamenajú tieto princípy, hlavné myšlienky pre mňa osobne?
 • Čo s tým chcem spraviť?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger