pondelok, novembra 07, 2022

Mojich 5 najobľúbenejších modlitieb

   

Modlitba je najsilnejšia zbraň, ktorú nám Boh dáva proti zlu. Ak sa modlíte často a mnohými spôsobmi je úplne prirodzené, že si potom nájdete tie, ktoré máte najradšej a ktoré sa modlíte iba výnimočne. 

    1. Modlitba piatich prstov
Tejto modlitbe som venovala jeden celý článok tu na blogu, ale v skratke môžem povedať, že je to modlitba sv. Otca Františka, ktorú sa modlil ešte doma v Brazílii. Ku každému prstu prisluhuje nejaká skupina ľudí, za ktorých sa treba pomodliť. Takto na nikoho nezabudnete. 

    2. Pod tvoju ochranu
Táto modlitba je jedna z mariánskych modlitieb. Našla sa napísaná po grécky na egyptskom papyruse v polovici 3. storočia. Je to veľmi krásna a rýchla modlitba na ochranu našu alebo niekoho z našich blízkych. 

    3. Vlastnými slovami
Modlitby vlastnými slovami sú rovnako dôležité ako tie naučené. Modlitbu vlastnými slovami môžete používať ráno, večer, ale aj ako strelnú modlitbu. To môže byť nejaká veta alebo povzdych, ktorý vyslovíme smerom k Bohu. Ja strelné modlitby používam, ak vidím sanitku a len rýchlo poviem: "Pane Bože, ochraňuj toho človeka" alebo ak poviem Božie meno nadarmo alebo niekto v mojom okolí, obrátim to na jednoduchú strelnú modlitbu 

    4. Písaním do modlitebného denníka/poznamkovej Biblie
Už dlho som nenapísala žiaden článok o modlitebnom denníku ani o poznámkovej Biblie ako som to robila na začiatku tohto blogu, ale je to asi moja najobľúbenejší spôsob modlitby, pretože sa v ňom spája moja láska k písaniu a takisto aj ku kresleniu. To sa mi spája aj s názvom môjho instragramového účtu Maľovaná kapitola. Aj tu na blogu si môžete prečítať mnoho článkov v rubrike Tvorivosť a viera, napr. 15. kreatívnych metód na dotváranie modlitebníka, stránka povolení a zákazov v Biblii a mnoho ďalších, ktoré vám bližšie priblížia tvorbu modlitebného denníka a modlenie sa so sv. Písmom.


    5. Večné slovo, Dobrý Bože
Text modlitby Večné Slovo sa pripisuje sv. Ignácovi z Loyoly. V čase totalitného režimu na Slovensku sa túto modlitbu modlili veriaci, ktorí tajne pracovali v apoštoláte. V duchu sa pri nej zjednocovali každý večer o 21.00 hod. Po vzniku eRka v roku 1990 si ju eRko oficiálne vybralo za našu spoločnú modlitbu. Je pre mňa teda veľmi dôležitá, pretože sa ju modlíme na každej akcii, ktorú v eRku máme, či už je to kurz, tábor alebo len pracovné stretnutie. Keď začala vojna na Ukrajine, tak som si omnoho viac uvedomila jednotlivé slová... Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany... 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger