pondelok, júna 06, 2022

Pilíere ekológie - 1. Milovaná zem (byť vďačný)

Na campe sme každé ráno mali tému dňa, ktorá hovorila o pilieroch ekológie. Nejde o tie známe 5R piliere ako sú recycle, repurpose, reuse, reduce, refuse (aj keď o tom tiež plánujem sériu článkov), skôr ide o kontemplovanie ( = rozjímanie) nad viacerými stránkami ekológie. Tieto texty sú preložené z angličtiny a ich tvorcovia z Casa Velha čerpali pri ich tvorbe z Biblie, ale takisto z encykliky od pápeža Františka Laudato Si´, ktorá sa stala veľkou kresťanskou predlohou o životnom štýle šetrnom k prírode. Ekológia a trvalo udržateľný život je čoraz viac v kurze, pretože si každý uvedomuje ako vyčerpávame našu planétu. Je dôležité sa nepozastavovať iba nad tými praktickými vecami ako šetrnejšie narábať s odpadom alebo ako chrániť včely, ale zamyslieť sa aj nad tým nadpozemským a stať sa malým filozofom. 

1. BELOVED LAND - Milovaná zem (ako byť vďačný)
Toto je základný, hlavný pilier, ktorý vytvára dynamickú lásku a Dar. Stavia nás na správne miesto, ako prijímateľov Boha a dobra, ktorý tvorí v nás pocit spolupatričnosti a dáva nám našu najhlbšiu identitu milovaných detí. To tvorí náš pohľad v pozitívnu cestu od života, udalosti, neočakávané, otvorené všetkému, čo príde… zakorenenie nášho domu na skale… To zostavuje dynamiku, ktorá nás uzatvára, pocit, že všetko patrí mne, sa mi nechce, len mi prekáža. Je také dôležité zastaviť sa na začiatku alebo na konci každého dňa a s Bohom vidieť, aké dobré je všetko v našej rajskej záhrade. Pozrite sa na našu históriu, na tých, ktorí nás predchádzajú, na tých, ktorí nás podporujú a vďačne si na nich spomínajte. S vďačnosťou sa stávame pozornejšími, udržateľnejšími a podporiteľnejšími.

"4Takto sa udialo stvorenie neba a zeme, keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, 5 ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. 6 Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7 Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou." (Gn 2, 4 - 7)

Počúvaním tohto úryvku z knihy Genezis je možné pochopiť, čo táto mytologická skladba znamenala, a dnes to môžeme povedať s dostatočnou vedeckou presnosťou: Človek na mieste, ktoré malo milióny rokov existencie, kým ho prijalo. To znamená, že vo Vesmíre bola Zem vystavená dlhému a hlbokému geologickému pohybu, takže sa z lásky stala kolískou (postieľkou bábätka) pripravenou privítať život, ktorý dnes poznáme – a ktorý ničíme – zákonmi. ktoré umožňujú existenciu. Tieto zákony čiastočne aj dnes zostávajú pre ľudstvo záhadou.
Zem existovala pred nami a bola nám daná.
Pri počúvaní tohto úryvku z knihy Genezis je zrejmé, ako je človek stvorený z hmoty, ktorá existovala pred ním, je zrejmé, ako, ako nám pripomína pápež František v Laudato Si: 

"Naše telo je tvorené prvkami planéty, jej vzduch umožňuje aby sme dýchali a jeho voda nás oživuje a dýcha." (Laudato Si 2 odsek)

Uvedomujúc si to, je pochopiteľné, že život, ktorého súčasťou je ľudstvo, je Dar. Nielen prvá sila, ktorá oživuje každý úder nášho srdca alebo naše vnútorné dynamiky - ktoré nepochádzajú z nás, ktoré sme nestvorili, ale ktoré cítia a prijímajú - ale aj všetka premena, ktorá bola starostlivo utkaná, kým nevyvrcholila. v telách, či už organických alebo anorganických, ktoré poznáme dnes.
Ekologická konverzia navrhovaná Cirkvou má za svoj východiskový bod našu reintegráciu do (Božieho) Stvorenia, do prírody, do toho, čo je z toho najexistenciálnejšie: byť súčasťou ekosystému.
Na začiatku každého obrátenia je teda pocit vďačnosti za všetko, čo je nám dané žiť. Bez vody, bez vzduchu, bez zeme by sme nemali obživu. Táto vďačnosť sa rodí z uznania našej malej, krehkej a nedokončenej prírody, ktorá nachádza obživu v nádhernej nesmiernosti, v ktorej je ponorená.
V rovnakom duchu ponúka Casa Velha jeden zo svojich pilierov, Žiť vďačne, ako začiatok zmeny správania.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger