streda, mája 13, 2020

Existuje katechizmus, ktorý nie je nudný?

  

Niektoré knihy človek dokáže prečítať za necelé dva dni. Aj táto kniha by sa dala prečítať veľmi rýchlo, ale kto ju chce nie len čítať, ale aj pochopiť, mal by si nájsť pokojné a tiché miesto, vlastný priestor, kde si utvorí svoj malý vesmír. „Táto kniha nám rozpráva o našom vlastnom osude a hlboko sa dotýka každého z nás.“ (Pápež Benedikt XVI. YC str.10) YouCat je dobrým začiatkom ako vyvážiť nezhody medzi kresťanskou vierou a prírodnými vedami, pretože tie „musia rešpektovať ľudskú dôstojnosť a nie sa proti nej prehrešovať.“ (YC str.26)
Prvý diel knihy V čo veríme začína existenčnými otázkami prečo sme na zemi a prečo nás Boh stvoril. Premýšľali ste už niekedy o zmysle svojho života? Uvažovali nad cieľom života? Formou otázok a odpovedí, komentármi a doplňujúcimi citátmi som sa dopracovala k názoru, že Boh nás stvoril pre vzťah s ním. Pán chce, aby sme vytvárali spoločenstvo, cirkev, aby sme mali jednotný názor na isté základné alebo situačne významné otázky a žiť život v Kristovi.
Žiť život v Kristovi neznamená chodiť každú nedeľu do kostola, modliť sa ráno, večer, na obed i pred každým jedlom. Práve tretí diel knihy nás učí ako na to. Oprieť sa pri tom môžeme o citáciu opäť od Pápeža Benedikt XVI. (YC str.166) „Človek, ktorý sa dokonale odovzdáva do Božích rúk, nie je nijakou bábkou, nie je nudnou a prispôsobenou bytosťou – nestráca totiž svoju slobodu. Iba človek, ktorý sa úplne odovzdá Bohu, nájde pravú slobodu dobra. Človek, ktorý sa obracia k Bohu, nebude menším, ale väčším, lebo skrze Boha a spolu s ním rastie, stáva sa väčším, božským, stáva sa skutočne sebou samým.“ Žiť život v Kristovi je neustály proces seba rozvoja. Je to snaha dosiahnuť večný život. Ako môžeme dosiahnuť večný život? „Usiluješ sa byť dobrý? Naozaj dobrý je iba Boh. Ale ak chceš dosiahnuť večný život, zachovávaj prikázania!" (Mt 19, 17) „V tom nám v prvom rade pomáha pevná viera v Boha a to, že s Božou pomocou v sebe upevňujeme zdravé postoje.“ (YC str.172)
Odlúčiť od večného života nás môže hriech. Ten sa dá chápať ako dobrovoľné prehrešenie proti Božej láske, ale na polceste každého hriechu je čnosť. Boh „nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju zvládli.“ (1 Kor 10, 13). Boh nám ponúka hneď niekoľko spôsobov ako sa od hriechu oslobodiť. Už v rannom veku nás rodičia dávajú pokrstiť. Zmyjú z nás dedičný hriech a cirkev nás prijíma ako právoplatných členov. Neskôr nás, pred prvým prijímaním eucharistie, volá k pokániu očistiť sa od doterajších hriechov. Pozýva nás k tomu zakaždým, keď sa proti nemu prehrešíme. Neskôr sa mu môžeme priblížiť cez ďalšie sviatosti. Sviatosť birmovania, manželstva, pomazania chorých a niektorých vyvolených vyberie na cestu kňazstva.
Na záver chcem povedať, že ak sa mladí ľudia rozhodnú vydať na cestu poznania, chcú byť zvedaví a múdrejší, môžu čerpať práve z You Cat, pretože v nej dokážu korigovať a overovať to, či je ich názor v súlade s tým, čo chce Boh.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger