pondelok, mája 25, 2020

Aké birmovné meno som si vybrala a prečo?

 Mám takmer dvadsať rokov, ale na sviatosť birmovania idem neskôr ako moji rovesníci. Samozrejme som mohla ísť aj skôr a mohla by som za tým hľadať mnoho duchovných vysvetlení prečo je to tak, ale vysvetlenie je úplne nedokonalé a svetské. Nešla som si po prihlášku na faru a nestihla som sa prihlásiť. Na cestu za touto sviatosťou som sa však vybrala  roku 2018, pretože u nás v meste príprava trvá dva roky. Táto príprava bola v mojom živote obrovským požehnaním. Upevnila som si priateľstvo s kamarátmi zo stretka, naučila som sa veľa nového a zažila Božie milosti a požehnania.
Pred tým, než je človek pobirmovaný je potrebné, aby si vybral birmovného patróna. Je to niektorý svätý (pre chlapcov) alebo svätá (pre dievčatá), ktorého príbeh pozná a je mu vzorom kresťanského života.
27. júna nadíde ten dlhoočakávaný moment - birmovka. Prijatie darov Ducha Svätého a pomoc od birmovnej patrónky, ktorú som si vybrala. Táto žena sa stala mojim vzorom, ale tiež priateľkou, ktorá sa za mňa modlí v nebi. Podľa nej som si aj vybrala birmovné meno. Je ňou...Príbeh o Ester
Kniha Ester je jednou z dvoch kníh v Biblii, ktoré nesú ženské meno. 
Ester bola obyčajným dievčaťom, ktoré vychovával jej bratranec Mordochaj, kým sa nestala manželkou perského kráľa Ahasvera. Ester bola Židovka, ale na radu Mordochaja, túto skutočnosť manželovi zamlčala.
Mordochaj odhalil sprisahanie proti kráľovi a tým mu zachránil život. Kráľ mu za to dal malý dar. Bratranec kráľovnej sa však nechcel pokľaknúť pred kráľovým vezírom Hámanom, lebo bol presvedčený, že klaňať sa má iba Bohu. Vezír Háman z pomsty naviedol kráľa, aby dal vyvraždiť všetkých Židov. Napísal v kráľovom mene výnos, že v celej Perzskej ríši majú miestni ľudia vyvraždiť Židov v presne stanovený deň.
Ester sa to dozvedela, modlila sa a pôstila a potom sa odvážila ísť ku kráľovi. Ester tým riskovala svoj život, pretože v Perzii bolo zvykom, že ostatní dvorania a dokonca aj kráľova manželka sa môže pred kráľa, iba keď ich vyzve. Až vtedy sa kráľ dozvedel, že aj Ester bola Židovka a že Mordochaj, človek, ktorý zachránil kráľa, bol tiež Žid. Kráľ odsúdil Hámana a vezírom sa stal Mordochaj. Hámana obesili na šibenici, ktorú dal postaviť Mordochajovi.

Prečo som si vybrala práve Ester? 

  • Meno Ester znamená "hviezda". Meno Lucia znamená "svetlo", čo je podľa mňa krásny symbol svetla a radosti, ktorý sa snažím vyžarovať.
  • Príbeh obyčajného dievčaťa, z ktorej sa nakoniec stala kráľovná a záchrankyňa židovského národa je podľa mňa odkaz toho, že Boh má s každým z nás plán.

"Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?"
Est 4, 14
  • Koľkokrát už som sa postavila na stranu tých, ktorí boli utláčaní (podobne ako ja), aby som sa zastala niekoho iného, aj keď som sa mnohým stala tŕňom v oku - i Ester bola ochotná riskovať svoj život, aby zachránila státisíce ľudí. Konala odvážne a nesebecky v záujme Boha a jeho ľudu.
  • Naučila ma, že treba držať jazyk za zubami a čakať na vhodnú príležitosť prehovoriť a vyhrať nie "podrezaným" jazykom, klamstvami a intrigami, ale čistou pravdou.
  • Pretože trpezlivosť dláždi cestu spravodlivosti.
  • Ester sa veľa modlila. Je obrazom toho, že je to mocný nástroj. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za komentár...

Copyright © Vynimocna , Blogger